Strafferett

Strafferetten er en viktig del av vårt arbeid og samfunnsoppdrag.

Kontakt oss

I Advokatfirmaet SjødinMeling vil du bli hjulpet av en uredd og aktiv jurist. Enten dette er som forsvarer, bistandsadvokat eller i annen kapasitet.

Vi har et tungt fagmiljø og en helt egen innstilling til hvordan advokatgjerningen skal utføres innenfor strafferetten. Resultatene av dette har latt seg synliggjøre gjennom firmaet sin 25 år lange historie og tradisjon.

Uavhengig av om du er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av forsvarer. Vi anbefaler uansett at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig i din sak.

Vårt kontor påtar seg saker for tingretter, lagmannsretter og Høyesterett.

Kontakt oss

Har du spørsmål om strafferett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon