Barnevernsrett

Vi bistår barn og foreldre i alle saker der barneverntjenesten er involvert.

Kontakt oss

Barneverntjenesten har vært under betydelig press og kritikk de seneste årene, og ikke uten grunn. Vi har sett at et overarbeidet og ofte forutinntatt barnevern kan føre til uheldige beslutninger, lav faglig kvalitet og tunnelsyn. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har de seneste år felt Norge i en rekke saker.

I SjødinMeling har vi bred kompetanse og erfaring innenfor barnevernsretten. Du kan forvente hjelp fra en uredd og aktiv advokat i kontakten med barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolene.

Barneverntjenesten har et betydelig rom for inngripen i familielivet, med en rekke ulike aktuelle tiltak. Har du spørsmål om en undersøkelsessak, eller om du har behov for bistand i en sak for barnevernsnemnda eller for domstolene, ta kontakt med vårt kontor eller bestill et videomøte.

Har du spørsmål om barnevernsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon