Erstatningsrett

Dersom man er utsatt for en skade kan man som skadelidt kan man ha rett på erstatning for det økonomiske tapet som skaden har påført den skadelidte. Skadelidte kan også i enkelte tilfeller ha rett på erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt oppreisningserstatning og menerstatning. Vi bistår skadelidte overfor skadevolder, Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning, NAV og forsikringsselskaper.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om erstatningsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon