Trygderett

Nav gjør svært ofte feil, og mange vedtak fattes uten noen reell saksbehandling.

Kontakt oss

De aller fleste i Norge er del av et stort, offentlig forsikringssystem som heter folketrygden. Dette systemet skal gi oss økonomisk trygghet når vi av ulike årsaker ikke kan tjene penger selv. Dette kan være fordi man har fått barn, er blitt syk eller har mistet jobben.

Vårt kontor har lange tradisjoner innen trygderett, og en helt spesiell tilnærming til disse sakene. Mange klienter har fått medhold i klager eller omgjøringsbegjæringer med bistand fra våre advokater.

Det er Nav som vurderer om du skal få en ytelse eller ikke. Personen i Nav som fatter vedtaket, har aldri snakket med deg. Vi opplever at dette fører til mange uriktige vedtak, ettersom Nav ikke alltid forstår kompleksiteten og særtrekkene ved den enkeltes situasjon.

Når vi arbeider med saken din, er det viktig for oss å klargjøre for Nav hva som er de sentrale forholdene ved akkurat din sak. Vi har god kjennskap til lovverket og praksis, og kan argumentere for hvorfor du har rett på ytelsen du har søkt om. 

Nav gjør ofte feil, og mange vedtak blir endret etter klage. Dersom du har fått avslag på en ytelse du selv mener å ha rett på, kan det godt være avslaget er feil. Ta kontakt med oss for en overordnet vurdering.

Kontakt oss

Har du spørsmål om trygderett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon