Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat. Vårt firma har solid kompetanse med å bistå fornærmede parter i straffesaker, enten under etterforskning i form av bistand under politiavhør, i kontakten med politi og påtalemyndigheten, herunder anmodning om besøksforbud og begjæring om etterforskningsskritt. Vi bistår også i kontakt med andre offentlige hjelpeinstanser som blant annet krisesenter, barnas hus og pårørende senteret. Vi fremsetter også erstatningskrav på vegne av fornærmede mot gjerningspersonen, og representerer fornærmede i en eventuell hovedforhandling hvor gjerningspersonen er tiltalt.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om bistandsadvokat?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon