Portrett Brynjar Meling

Brynjar Meling

Advokat / partner

Advokat Brynjar Meling har drevet som advokat siden 1995. Siden 2002 har han vært en av landets mest profilerte advokater. Forsvaret for mulla Krekar har ført til en rekke henleggelser og frifinnelser, senest full frifinnelse i Borgarting lagmannsrett i 2016.

Meling har også bistått siktede og tiltalte i en rekke andre terrorsaker, i tillegg til NOKAS-saken. Han har også bred erfaring fra en rekke drapssaker og menneskehandelsaker, bla. som forsvarer for hovedtiltalte i den såkalte «Operasjon Benin»-saken, som endte med full frifinnelse.

Advokat Meling har engasjert seg i og bygget opp et team, som har spesialisert seg på utvisningssaker, hvor staten i en rekke saker har lidd nederlag i retten.

Meling har gjort seg gjort seg særlig  bemerket som forsvarer i barnedrapssaker, hvor klientene har opplevd massiv fordømmelse fra samfunnet, slik som i Christoffer-saken og Kristin-saken. Han blir derfor fremhevet som uredd og utholdende. Brynjar Meling er kjent for å håndtere media godt, og han blir ofte anbefalt i saker med stor medieomtale.

Meling har også markert seg som en engasjert samfunnsdebattant, og har i så måte vært en hyppig gjest i debatter, hvor han ikke er redd for å stå for upopulære standpunkt. Meling beskriver seg som maktkritisk, og har særlig engasjert seg i hvordan asylsøkere  blir behandlet av den norske stat og i det norske samfunnet.

Kom i kontakt med oss

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon