Kontraktsrett

Kontraktsretten, eller avtaleretten, regulerer alle forhold som oppstår ved inngåelse av en avtale. Det kan være regler om avtalens tilblivelse og opphør, om en avtale er ugyldig, eller hvordan en avtale skal forstås. Vi bistår med å opprette eller reforhandle avtaler. Dette gjelder både for selskaper eller privatpersoner i forretningsforhold og for private avtaler, slik som samboeravtaler, kjøpsavtaler mv. Videre har vi bred erfaring med å bistå parter i tvister som oppstår i et kontraktsforhold, både utenfor domstolene og i en rettslig prosess.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om kontraktsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon