Urett er urett.
Vi står på din side.

Advokatfirmaet SjødinMeling spesialiserer seg på rettsområder hvor offentlige myndigheter griper inn i rettighetene til enkeltpersoner; menneskerettigheter, strafferett, barnevern, utlendingsrett og mer.

Bilde av Oslo Tingrett
Det er ingen grunn til at en straffedømt skal ha mindre sjanse til å lykkes i arbeidslivet etter endt straff, sier tidligere straffedømte Even Thoresen

Advokatfirmaet SjødinMeling spesialiserer seg på rettsområder hvor offentlige myndigheter griper inn i rettighetene til enkeltpersoner, slik som menneskerettigheter, strafferett, barnevern og øvrig familierett, utlendingsrett og annen forvaltningsrett.

Selskapet ble grunnlagt av advokatene Arvid Sjødin og Brynjar Meling, begge kjent for deres fryktløse kamp mot offentlige myndigheter på vegne av sine klienter. Advokatene har lang erfaring med både strafferett og sivilrett, herunder store saker som er i medias fokus.

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

Kom i kontakt med oss

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon