Helserett

Vi bistår pasienter, pårørende, helsepersonell og virksomheter tilknyttet helsetjenester.

Kontakt oss

Helsevesenet er under betydelig press som medfører at mange pasienter ikke mottar den helsehjelpen de har krav på. Denne belastningen kan også føre til at helsepersonell gjør feil eller ikke klarer å navigere seg i et komplekst regelverk. Dette igjen kan medføre at virksomheter og helsepersonell mottar reaksjoner fra tilsynsmyndighetene.

For å kunne yte best mulig bistand innenfor helserett er det viktig å forstå både juss og medisin. Som eneste advokatfirma i Norge, er vi stolte av å kunne tilby et helserettsteam bestående av advokater, lege og sykepleier.

Blant annet bistår vi pasienter med rettighetsklager, tilsynsklager og saker om pasientskadeerstatning. Videre påtar vi oss oppdrag der pasienter ønsker å klage på ulike tvangsvedtak. Helserettsavdelingen har også bred erfaring med å bistå helsepersonell i kampen mot tilsyns- og kontrollmyndighetene.

Ta kontakt dersom du har blitt utsatt for urett i helsevesenet, eller dersom du ønsker bistand med å klarlegge dine rettigheter.

Har du spørsmål om helserett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon