Arbeidsrett

Våre advokater har lang og bred erfaring innen arbeidsrett på arbeidstakersiden.

Kontakt oss

Vi anbefaler alle arbeidstakere til å ta kontakt med advokat ved oppsigelser, advarsler, konflikt med arbeidsgiver, varslingssaker og andre typetilfeller. 

Det er viktig å være tidlig ute dersom arbeidsforholdet har blitt vanskelig eller konfliktfylt. Mange situasjoner kan løses minnelig om det gjøres et konstruktivt arbeid tidlig i prosessen.

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon