Utlendingsrett

Utlendingsrett handler om spørsmål om rett til opphold i Norge.

Kontakt oss

Vi kan bistå innenfor alle sakstyper i utlendingsretten, for eksempel med søknader til UDI, klage på vedtak, tilsvar på forhåndsvarsel og i saker om utvisning.

Vi prosederer utlendingssaker for domstolene, og har tung kompetanse innen utlendingsretten.

Har du spørsmål om utlendingsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon