Fri rettshjelp og «pro bono»

Kontakt oss

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine kostnader til advokat. I noen sakstyper dekkes kostnadene alltid, mens man i andre sakstyper er avhengig av å søke om dekning.

Vi anbefaler deg å kontakte vårt kontor direkte for spørsmål om fri rettshjelp. En av våre advokater vil raskt kunne vurdere om din sak oppfyller vilkårene.

Hvis du sitter med en sak som er enten svært prinsipiell eller har stor velferdsmessig betydning, vil vårt kontor i enkelte tilfeller påta seg oppdraget uten å ta betalt – såkalt «pro bono». Dette anser vi som en del av vårt samfunnsoppdrag.

Hos oss har du muligheten til å motta en rimelig og forenklet gjennomgang av din sak med advokat. Dette er en praktisk og enkel mulighet for deg som ønsker en overordnet vurdering av rettsregler og prosessrisiko. Det er helt opp til deg hva du ønsker å gjøre med din sak etter samtalen med advokat. 

Les mer eller book videomøte med advokat her.

Har du spørsmål om fri rettshjelp og «pro bono»?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon