Portrett Alexander Schimmelpfennig Nygaard

Alexander Schimmelpfennig Nygaard

Advokat / daglig leder

Alexander Schimmelpfennig Nygaard har tidligere tjenestegjort i Forsvaret som juridisk rådgiver og offiser i Hærstaben. Derfra har han tatt med seg verdifull erfaring fra rettsområdene offentlig forvaltningsrett, arbeidsrett og militær strafferett.

Alexander har videre fordypet seg i krigens folkerett, og undervist flere av de norske styrkebidragene som deltar i internasjonale operasjoner. Alexander er en forkjemper for rettssikkerhet og rettferdig rettergang, og tar særlig på seg oppdrag innenfor strafferett, barnevern og utlendingsrett.

Kom i kontakt med oss

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon