Prosedyre

Der en sak ikke kan løses i minnelighet mellom partene, vil det i en del tilfeller være aktuelt å bringe saken inn for domstolen for avgjørelse. Samtlige av våre advokater har bred erfaring med å prosedere saker for domstolene på ulike nivåer. Vi bistår også i ulike domstollignende organer slik som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og Utlendingsnemnda. Prosedyreoppdrag utgjør en stor del av vår virksomhet. Vår erfaring gjør at vi alltid vil kunne gi meget god bistand gjennom de ulike fasene av en sak som må håndteres av domstolene. Vi bistår både i sivile saker og i straffesaker.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om prosedyre?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon