Forvaltningsrett

Forvaltningsretten er generell, og gjelder innenfor en rekke ulike saksområder.

Kontakt oss

Forvaltningsloven har egne saksbehandlingsregler for saker mellom borgerne og det offentlige, som legger føringer på hvordan saken skal behandles. Forvaltningsretten er generell, og gjelder innenfor en rekke ulike saksområder, eksempelvis trygderett, plan- og bygningsrett mv.

Vi håndterer en rekke saker det det offentlige er motpart. I mange av disse sakene blir saken løst i alminnelig klagebehandling utenfor domstolen. Vi håndterer også denne type saker dersom de må bringes inn for domstolene.

Har du spørsmål om forvaltningsrett?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon