Portrett Marie Synnøve Seldal Jansen

Marie Synnøve Seldal Jansen

Advokat

Marie Synnøve Seldal Jansen har alltid visst at hun ønsket å bruke jussen til å hjelpe de som trenger det mest.

Hun har tidligere arbeidet flere år i Gatejuristen – et rettshjelpstiltak for rusavhengige. Under studiet fordypet hun seg i helserett, menneskerettigheter og strafferett. Hun skrev masteroppgave om strafferettslig utilregnelighet ved psykisk utviklingshemming.
Videre har hun har studert humanitær folkerett i Haag.

Marie Synnøve jobber særlig innenfor rettsområdene barne- og familierett, barnevernrett, helserett, psykisk helsevern, utlendingsrett og strafferett.

Kom i kontakt med oss

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon