Psykisk helsevern

Flere av våre advokater har omfattende erfaring i saker om tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering. Dette er saker vi tar på stort alvor, ikke minst fordi pasienter som blir utsatt for tvang ofte har svært få kontaktpunkter. Vi tar oss tid til å snakke med pasienten, og forsøker i det lengste å bistå på en helhetlig måte innenfor rammene av advokatrollen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om psykisk helsevern?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon