Barnefordeling

Kontakt oss

Vi har et tungt fagmiljø av erfarne jurister på barnefordelingsrettens område. Du kan forvente en advokat som behersker både en konfliktdempende og samarbeidsrettet tilnærming til din sak, men som heller ikke er redd for å stå sterkt i møte med motpart eller andre aktører når det er nødvendig. 

I barnefordelingssaker er det barnets beste som står i sentrum, noe våre advokater alltid vil ha i mente.

Har du spørsmål om barnefordeling?

Med mer enn 30 års erfaring er vi et av landets ledende selskaper innen våre fagområder.

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bestill videokonsultasjon